2017. december 16., szombat      Köszöntjük az Alettákat és az Etelkákat!
Keres Akadálymentes verzió
Felhasználói név: 
Jelszó: 
Bejelentkezés
2017. december
Előző hónapHKSzCsPSzVKövetkező hónap
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

 

Megjelent a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet módosítása

2017. június 08., csütörtök    Tartalom nyomtatása
Tisztelettel tájékoztatjuk az IKSZT Címbirtokos Szervezetek Képviselőit és Munkatársait, hogy 2017. június 7-én a 82. számú Magyar Közlönyben megjelent a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására és működésére igénylehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet módosítása.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti képzés e-Tanácsadói képzés formájában valósulhat meg.”

(2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(9) A (7) bekezdésben előírt képzés megszerzése helyettesíthető legfeljebb 10 éve megszerzett főiskolai vagy egyetemi felsőfokú végzettséggel, amelynek hitelesített oklevélmásolatát az ügyfél az iratőrzési kötelezettség végéig köteles megőrizni.”

2. § A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés r) pontjában a „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kifizető ügynökség)” szöveg,
b) 8. § (8) bekezdés a) pontjában a „megküldeni” szövegrész helyébe a „kell elkészíteni” szöveg,
c) 8. § (8) bekezdés c) pontjában az „a Herman Ottó Intézettel” szövegrész helyébe az „az IH-val” szöveg,
d) 8. § (8) bekezdés d) pontjában a „Herman Ottó Intézet képviselője” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökség” szöveg,
e) 8. § (8) bekezdés e) pontjában az „a Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe az „az IH” szöveg,
f ) 11. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „megvalósítás helye szerinti illetékes MVH kirendeltséghez, az MVH” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökséghez, a kifizető ügynökség” szöveg,
g) 11/B. § (1) bekezdésében a „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökség” szöveg,
h) 12. § (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a kifizető ügynökség” szöveg lép.

3. § A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/E. §-sal egészül ki:
„13/E. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelettel
a) megállapított 2. § (1) bekezdés r) pontját, 8. § (6a) bekezdés a) pontját, (7) és (9) bekezdését, 8. § (8) bekezdés a), c)–e) pontját, 11. § (1) bekezdését, 11/B. § (1) és (5) bekezdését, valamint 12. § (5) bekezdését a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, b) hatályon kívül helyezett 2. § (1) bekezdés q) és t) pontját, 7. § (14) bekezdését, 8. § (6a) bekezdés b) pontját, 8. § (6b) és (10) bekezdését, 11/B. § (4)–(4c) bekezdését, valamint 6. számú mellékletét a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

4. § Hatályát veszti a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés q) pontja,
b) 2. § (1) bekezdés r) pontjában az „elektronikus úton” szövegrész,
c) 2. § (1) bekezdés t) pontja,
d) 7. § (14) bekezdése,
e) 8. § (6a) bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész és a 8. § (6a) bekezdés b) pontja,
f ) 8. § (6b) bekezdése,
g) 8. § (8) bekezdés a) pontjában az „és a Herman Ottó Intézet részére jóváhagyás céljából történő megküldése” valamint az „az IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felületen elkészítve a Herman Ottó Intézet részére jóváhagyás céljából” szövegrészek,
h) 8. § (10) bekezdése,
i) 11/B. § (1) bekezdésében a „2015. negyedik negyedévére vonatkozóan 2016. január 5. napjáig, majd azt követően” szövegrész,
j) 11/B. § (4)–(4c) bekezdése,
k) 11/B. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során” szövegrész,
l) 6. számú melléklete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter


Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17082.pdf